PARISH NEWSLETTER

Mary Mother of God – 2017           Epiphany – 2017          2nd Ordinary Sunday – 2017         3rd Ordinary Sunday – 2017          4th Ordinary Sunday – 2017

5th Ordinary Sunday – 2017          6th Ordinary Sunday – 2017          7th Ordinary Sunday – 2017          8th Ordinary Sunday – 2017          1st Sunday of Lent – 2017

2nd Sunday of Lent – 2017